Välkommen till vi som kan flisutr.......

 

Vi är ett företag med anor från

oljekrisens dagar på 1970-talet.

Att vi citeras och kopierats av andra aktör visar att vårt koncept är framgångsrikt.

Att tillverka något som du kan få ett ekonomiskt utbyte av när det handlar om energi är något som berör alla.

Vi har både erfarenhet och kunnig personal att själva tillverka ett värmesystem som har sitt ursprung

 i en skiss eller ett ideutbyte över några mail, som skall vara utrustning till flis eller pellets-förbränning/värme

Om det är ombyggnad eller nyproduktion är legalt vi utformar utrustning efter dítt-kundens behov.

Att tillverka i liten skala är vår styrka.

När prisbilden blir stor och behov tillverka produkten i stora serier så att kunden måste anpassa sina

lokaler efter vår produkt är INTE en naturlig del av vårt tänkande.

Tillverkning som är anpassad till kundens lokaler till naturligtvis skäliga priser är vår ide.

VÄLKOMMEN ATT TESTA VÅRT KUNNANDE.

 mobil.070-6371746  mail.carl@svemo.nu

 
 
 

 Välkommen till www.svemo.nu.

Facebook

 Nyhetsbrev